Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 8K/69/2019

  • Spisová značka 8K/69/2019
  • Prvý a posledný záznam 5.11.2019 - 2.6.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.6.2022
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
24.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
10.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
9.11.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
22.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
29.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
3.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
19.6.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
19.6.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
19.6.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
10.6.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
3.6.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
3.4.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
3.4.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michaela Voleková Bratislava Bratislavský
16.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
28.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský