Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 38K/9/2017 [ukončené]

  • Spisová značka 38K/9/2017
  • Prvý a posledný záznam 22.12.2017 - 18.10.2019
  • Detekcia ukončenia: 12.9.2019 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
4.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
11.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
30.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
23.5.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
8.2.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
29.11.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
29.11.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
24.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
1.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
28.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
20.8.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
10.7.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
2.7.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčiansky
20.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
31.5.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčianský
31.5.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Považská Bystrica Trenčianský
18.5.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová Považská Bystrica Trenčianský
10.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
21.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
9.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčianský