Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reštrukturalizačné konanie č. 4R/12/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 4R/12/2016
  • Prvý a posledný záznam 1.12.2016 - 18.3.2020
  • Detekcia ukončenia: 15.9.2017 dátumom ukončenia reštrukturalizácie (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.3.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Detva Banskobystrický
26.9.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu KP recovery, k. s. Detva Banskobystrický
14.9.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
19.7.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KP recovery, k. s. Detva Banskobystrický
18.7.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu KP recovery, k. s. Detva Banskobystrický
2.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu KP recovery, k. s. Detva Banskobystrický
10.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
10.4.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Detva Banskobystrický
22.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Detva Banskobystrický
1.2.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Detva Banskobystrický
1.2.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Detva Banskobystrický
27.1.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
21.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický