Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 8R/1/2019

  • Spisová značka 8R/1/2019
  • Prvý a posledný záznam 27.3.2019 - 5.9.2019
  • Dlžník/Úpadca BPC s.r.o.
    Červeňova 14
    81103 Bratislava

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5.9.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ľubomír Bugáň Bratislava Bratislavský
5.9.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ľubomír Bugáň Bratislava Bratislavský
24.7.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ľubomír Bugáň Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
19.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
18.6.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Peter Kubik Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
23.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Kubik Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
17.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
6.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský