Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/36/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 4K/36/2016
  • Prvý a posledný záznam 6.7.2016 - 20.11.2023
  • Detekcia ukončenia: 10.10.2023 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.11.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava Bratislavský
13.10.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava Bratislavský
21.3.2023
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava-Petržalka Bratislavský
14.9.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.12.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava-Petržalka Bratislavský
25.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava-Petržalka Bratislavský
11.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
29.9.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
4.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.3.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
27.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu MK Recovery,k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
14.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
20.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
17.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.2.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
6.2.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
27.1.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
24.1.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu MK Recovery,k.s. Bratislava Bratislavský
16.1.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu MK Recovery,k.s. Bratislava Bratislavský
13.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu MK Recovery,k.s. Bratislava Bratislavský
9.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský