Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 6K/5/2021

  • Spisová značka 6K/5/2021
  • Prvý a posledný záznam 27.12.2021 - 15.6.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
15.6.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvá insolvenčná, k.s. Vinica Banskobystrický
15.6.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Prvá insolvenčná, k.s. Vinica Banskobystrický
30.5.2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Prvá insolvenčná, k.s. Vinica Banskobystrický
30.5.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Prvá insolvenčná, k.s. Vinica Banskobystrický
30.5.2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvá insolvenčná, k.s. Vinica Banskobystrický
24.5.2022
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Vinica Banskobystrický
9.2.2022
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Vinica Banskobystrický
26.1.2022
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Vinica Banskobystrický