Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/28/2018

  • Spisová značka 31K/28/2018
  • Prvý a posledný záznam 21.12.2018 - 18.9.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.9.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
5.8.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
25.7.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
19.7.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
11.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
18.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
27.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
17.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
18.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
12.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
22.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
22.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
11.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický