Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 20K/6/2023 [ukončené]

  • Spisová značka 20K/6/2023
  • Prvý a posledný záznam 4.8.2023 - 21.11.2023
  • Detekcia ukončenia: 21.11.2023 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
27.10.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
22.8.2023
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Páll LL.M. Nitra Nitriansky
22.8.2023
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Páll LL.M. Nitra Nitriansky
14.8.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky