Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 2OdK/192/2021

  • Spisová značka 2OdK/192/2021
  • Prvý a posledný záznam 2.9.2021 - 28.9.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.9.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský
23.9.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský
23.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský