Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 5K/13/2021

  • Spisová značka 5K/13/2021
  • Prvý a posledný záznam 13.9.2021 - 20.1.2022
  • Dlžník/Úpadca LYCOS POWER s.r.o.
    Kokava nad Rimavicou 1445
    985 05 Kokava nad Rimavicou

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.1.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
20.1.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
15.12.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
15.12.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
1.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
23.11.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
23.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
12.10.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
12.10.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
1.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický