Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 52Cxre/1/2020

NYNA HR s.r.o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2020 dňa 24.9.2020
 • Subjekt NYNA HR s.r.o.
  IČO: 46531653
  Ul. Janka Kráľa 3
  97401  Banská Bystrica
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: NYNA HR s.r.o., so sídlom Ul. Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 531 653, na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: HALL, s.r.o., so sídlom Na Hrbe 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 016 373, v konaní zastúpený URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 646 181, v konaní o zrušení dočasnej ochrany, takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e dočasnú ochranu podnikateľa NYNA HR s.r.o., so sídlom Ul. Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 531 653 z dôvodu, že na poskytnutie dočasnej ochrany neboli splnené predpoklady.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 20 ods. 3 zákona č. 92/2020 Z.z.).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 52Cxre/1/2020
 • ICS 6120330712
 • Vydal JUDr. Dominika Rejdovianová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal JUDr. Dominika Rejdovianová