Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 1Cxre/2/2020

R E G A, spol. s r.o. Košice

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2020 dňa 12.10.2020
 • Subjekt R E G A, spol. s r.o. Košice
  IČO: 31671349
  Južná trieda 82
  04001  Košice
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: R E G A, spol. s r.o. Košice, so sídlom Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 31 671 349, právne zast.: JUDr. Peter Majerník, advokát, Werferova 1, 040 11 Košice o zrušení dočasnej ochrany na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: CPK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089, právne zast.: Dentons Europe CS LLP so sídlom na adrese One Fleet Place 1, EC4P 4GD Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 36 861 391 a JUDr. Daniel Lipšic, advokát spolupracujúci s Dentons Europe CS LLP, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, takto

Rozhodnutie

Zrušuje dočasnú ochranu podnikateľa: R E G A, spol. s r.o. Košice, so sídlom Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 31 671 349 z dôvodu, že na poskytnutie dočasnej ochrany neboli splnené predpoklady.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1Cxre/2/2020
 • ICS 8120210551
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková