Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 31Cxre/1/2020

LKAS s.r.o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2020 dňa 28.10.2020
 • Subjekt LKAS s.r.o.
  IČO: 46969063
  Galvaniho 7/D
  82104  Bratislava - mestská časť Ružinov
Hlavička

OKRESNÝ SÚD TRNAVA v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: LKAS s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46969063, na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: Advokátska kancelária RULES, s.r.o. , Twin City C, Mlynské nivy 16, 82109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52906531, v konaní o zrušení dočasnej ochrany, takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e dočasnú ochranu podnikateľa

LKAS s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D,

82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46969063

z dôvodu, že predpoklady na poskytnutie na docasnej ochrany neboli.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 31Cxre/1/2020
 • ICS 2120206757
 • Vydal JUDr. Katarína Skubáková
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Mgr. Lucia Lutišanová