Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 44Cxre/1/2020

Garant reality, s.r.o.

 • Druh Oznam
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2020 dňa 20.11.2020
 • Subjekt Garant reality, s.r.o.
  IČO: 36404861

    
Oznam

Okresný súd Žilina,

OZNAMUJE,

že v právnej veci dočasnej ochrany poskytnutej podnikateľovi: Garant reality, s.r.o. so sídlom Národná 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 861, ktorému bola dňa 03.10.2020 poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov,

dočasná ochrana z a n i k l a a to rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19 v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenie v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 44Cxre/1/2020
 • ICS 5120210912
 • Vydal Mgr. Zuzana Makovníková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Zuzana Makovníková