Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 3Cxre/1/2020

BLÍŽENCI s.r.o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2020 dňa 18.12.2020
 • Subjekt BLÍŽENCI s.r.o.
  IČO: 45702934
  Vajanského 1090/19
  09303  Vranov nad Topľou
 • Navrhovatelia JELMA,s.r.o.
  IČO: 47101512
  Čemernianska 57/45
  09303   Vranov nad Topľou
 • BLÍŽENCI s.r.o.
  IČO: 45702934
  Vajanského 1090/19
  09303   Vranov nad Topľou
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: BLÍŽENCI s.r.o., so sídlom Vajanského 1090/19, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 45 702 934, o zrušení dočasnej ochrany na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: JELMA, s.r.o., so sídlom Čemernianska 57/45, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 47 101 512 , takto

Rozhodnutie

Zrušuje dočasnú ochranu podnikateľa: BLÍŽENCI s.r.o., so sídlom Vajanského 1090/19, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 45 702 934 z dôvodu, že na poskytnutie dočasnej ochrany neboli splnené predpoklady a z dôvodu, že podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 3Cxre/1/2020
 • ICS 8120212622
 • Vydal JUDr. Zuzana Berežná
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová