Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 30Cxre/1/2020

T A M terminal s. r. o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2020 dňa 18.12.2020
 • Subjekt T A M terminal s. r. o.
  IČO: 46152393
  Šarovce 545
  935 52  Šarovce
Hlavička

Okresný súd Trnava,

OZNAMUJE, že v právnej veci dočasnej ochrany poskytnutej podnikateľovi: T A M terminal s. r. o., IČO: 46 152 393, so sídlom Šarovce 545, ktorému bola dňa 14.09.2020 poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, dočasná ochrana z a n i k l a a to rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19 v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenie v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 30Cxre/1/2020
 • ICS 2120208444
 • Vydal Mgr. Lenka Benianová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Lenka Benianová