Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 35Cxre/1/2020

Arca Capital Slovakia, a.s.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 16 z roku 2021 dňa 26.1.2021
 • Subjekt Arca Capital Slovakia, a.s.
  IČO: 35868856
  Plynárenská 7/A
  82109  Bratislava
Hlavička

Okresný súd Trnava, v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 35 868 856, na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: Odborového združenia železničiarov, združenie, Legionárska 27, Bratislava, IČO: 30 844 371, oznamovateľ právne zastúpený: Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS, s. r. o., v konaní o zrušení dočasnej ochrany, takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e dočasnú ochranu podnikateľa pod dočasnou ochranou Arca Capital Slovakia, a.s.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 35Cxre/1/2020
 • ICS 2120208751
 • Vydal JUDr. Branislav Krivošík
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Michaela Moskáľová