Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 5Cxre/1/2021

t - mech automotive Slovakia, s. r. o.

Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: t - mech automotive Slovakia, s. r. o., so sídlom Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO: 44 819 943, v konaní o zrušení dočasnej ochrany na základe vlastného podnetu, takto

Rozhodnutie

Zrušuje dočasnú ochranu podnikateľa: t - mech automotive Slovakia, s. r. o., so sídlom Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO: 44 819 943, z dôvodu, že na poskytnutie dočasnej ochrany neboli splnené predpoklady.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

V Žiline dňa 21.1.2021

JUDr. Jaroslav Macek

s u d c a

  • Súd Okresný súd Žilina
  • Spisová značka 5Cxre/1/2021
  • ICS 5121200148
  • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Slávka Surovková