Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 26CRe/6/2021

DESIGNER-UM s.r.o.

 • Druh Oznam
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 32 z roku 2021 dňa 17.2.2021
 • Subjekt DESIGNER-UM s.r.o.
  IČO: 36552208
  Vlčanská 23
  92701  Šaľa
Oznam

POTVRDENIE O ODMIETNUTÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTÍ DOČASNEJ OCHRANY

OKRESNÝ SÚD TRNAVA

POTVRDZUJE,

že na základe žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany so spisovou značkou: 26CRe/6/2021 zo dňa 10.02.2021 a ktorá sa týka žiadateľa:

Názov alebo obchodné meno: DESIGNER-UM s.r.o.

Sídlo:

a) Ulica (označenie ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo):

Vlčanská 23

b) Názov obce: Šaľa

c) PSČ: 92701

d) Štát: Slovenská republika

IČO (Identifikačné číslo organizácie): 36552208

podľa § 9 ods. 1 zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon")

ODMIETOL ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOČASNEJ OCHRANY

z dôvodu, že na žiadosť žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany sa neprihliada alebo žiadosť žiadateľa nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7 zákona alebo žiadateľ nezložil preddavok podľa § 8 ods. 2 zákona.

Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je možné podať námietku v lehote 15 dní od doručenia tohto potvrdenia. Zmeškanie lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je možné odpustiť. Námietka musí byť podaná do elektronickej schránky príslušného súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 26CRe/6/2021
 • ICS 2121200791
 • Vydal JUDr. Katarína Poláková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal JUDr. Katarína Poláková