Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 50Cxre/3/2020

BELTIMO a.s.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 38 z roku 2021 dňa 25.2.2021
 • Subjekt BELTIMO a.s.
  IČO: 50094211
  496
  97664  Beňuš
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci poskytnutej dočasnej ochrany podnikateľovi BELTIMO a.s., so sídlom Beňuš 496, 976 64 Beňuš, IČO: 50 094 211,právne zastúpeného URBÁNI & Partners s.r.o., so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, v konaní o zrušenie dočasnej ochrany, takto

Rozhodnutie

Súd z r u š u j e dočasnú ochranu podnikateľa BELTIMO a.s., so sídlom Beňuš 496, 976 64 Beňuš, IČO: 50 094 211.

Poučenie

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 50Cxre/3/2020
 • ICS 6120388725
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Roman Karkalík