Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany 52Cxre/3/2020

GREEN POWER RS, s.r.o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 64 z roku 2021 dňa 6.4.2021
 • Subjekt GREEN POWER RS, s.r.o.
  IČO: 47505419
  1445 Kokava nad Rimavicou
  98505  Kokava nad Rimavicou
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: GREEN POWER RS, s.r.o., so sídlom 985 05 Kokava nad Rimavicou 1445, IČO: 47 505 419, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č.: 32704/S, na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: J&T BANKA, a.s., so sídlom 186 00 Praha 8, Sokolovská 700/113a, IČ: 47 115 378, zapísaná v Obchodnom registri, ktorý vedie Městský soud v Praze, spisová značka B 1731, v konaní o zrušení dočasnej ochrany podnikateľa pod dočasnou ochranou, takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konanie o zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa GREEN POWER RS, s.r.o., so sídlom 985 05 Kokava nad Rimavicou 1445, IČO: 47 505 419.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 20 ods. 3 zákona č. 92/2020 Z.z.).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 52Cxre/3/2020
 • ICS 6120392887
 • Vydal JUDr. Dominika Rejdovianová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal JUDr. Dominika Rejdovianová