Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany 52Cxre/2/2020

Team ENERGO SK s.r.o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 76 z roku 2021 dňa 22.4.2021
 • Subjekt Team ENERGO SK s.r.o.
  IČO: 50447599

    
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci oznamovateľov kvalifikovaného podnetu 1./ Tatra banka, a.s., so sídlom 811 06 Bratislava, Hodžovo námestie 3, IČO: 00 686 930, a 2./ VEMEX ENERGO, s.r.o., so sídlom 811 05 Bratislava, Moyzesova 936/5, IČO: 35 853 441, 2./ zastúpený Advokátska kancelária RULES, s.r.o., so sídlom 821 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Mlynské Nivy 16, IČO: 52 906 531, na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa Team ENERGO SK s.r.o., so sídlom 985 05 Kokava nad Rimavicou 1445, IČO: 50 447 599, zastúpený LEGATE, s.r.o., so sídlom 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8/A, IČO: 35 846 909, takto

Rozhodnutie

I. Veci vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 52Cxre/2/2020 a sp.zn. 51Cxre/2/2020 s p á j a na spoločné konanie, ktoré bude naďalej vedené pod sp.zn. 52Cxre/2/2020.

II. Konanie o kvalifikovanom podnete na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa Team ENERGO SK s.r.o., so sídlom 985 05 Kokava nad Rimavicou 1445, IČO: 50 447 599 z a s t a v u j e .

Poučenie

Proti I. výroku rozhodnutia nie je prípustné odvolanie (§ 355 ods. 2 v spojení s § 357 CSP).

Proti II. výroku rozhodnutia nie je prípustné odvolanie. (§ 20 ods. 3 zákona č. 92/2020 Z.z.).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 52Cxre/2/2020
 • ICS 6120374517
 • Vydal JUDr. Dominika Rejdovianová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal JUDr. Dominika Rejdovianová