Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany 50Cxre/1/2021

BELTIMO a.s.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 76 z roku 2021 dňa 22.4.2021
 • Subjekt BELTIMO a.s.
  IČO: 50094211
  496
  97664  Beňuš
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: BELTIMO a.s., so sídlom 496, 97664 Beňuš, Slovenská republika, IČO: 50094211, o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Galvaniho 17/B, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31338551, takto

Rozhodnutie

I. Začína konanie o zrušení dočasnej ochrany podnikateľa pod dočasnou ochranou.

II. Vyzýva podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby sa v lehote piatich pracovných dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril ku kvalifikovanému podnetu oznamovateľa a uviedol (osvedčil), či na poskytnutie dočasnej ochrany sú stále splnené predpoklady, či predpoklady na jej poskytnutie nezanikli alebo neboli porušené povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany, a aby uviedol skutočnosti a označil, príp. predložil dôkazy, ktoré pravdivosť a úplnosť údajov a vyhlásení podnikateľa pod dočasnou ochranou potvrdzujú.

III. Poučuje podnikateľa pod dočasnou ochranou, že na skutočnosti a dôkazy predložené neskôr, súd nebude prihliadať.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 50Cxre/1/2021
 • ICS 6121252545
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Mgr. Zuzana Antalová