Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 52Cxre/1/2021

Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"

Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: Poľnohospodárske družstvo "Bukovina", so sídlom 976 55 Strelníky, IČO: 00 189 367, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Dr, vložka č.: 20/S, o zrušení dočasnej ochrany na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom 851 01 Bratislava, Černyševského 26, IČO: 31 365 175, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č.: 12570/B, zastúpený Mgr. Monika Czanner Hricová, advokátka, so sídlom AK 900 55 Lozorno, Dlhá 824/15, IČO: 51 827 441, takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e dočasnú ochranu podnikateľa Poľnohospodárske družstvo "Bukovina", so sídlom 976 55 Strelníky, IČO: 00 189 367 z dôvodu, že na poskytnutie dočasnej ochrany neboli splnené predpoklady.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 19 ods. 4 zákona č. 421/2020 Z.z.).

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 52Cxre/1/2021
  • ICS 6121393280
  • Vydal JUDr. Dominika Rejdovianová
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal JUDr. Dominika Rejdovianová