Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 2Cxre/1/2020

Enzo F s.r.o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 171 z roku 2020 dňa 4.9.2020
 • Subjekt Enzo F s.r.o.
  IČO: 51200678
  Napájadla 7
  04012  Košice
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: Enzo F s.r.o., so sídlom Napájadlá 7, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, IČO: 51 200 678, o zrušení dočasnej ochrany na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: EDITION KOŠICE s.r.o., so sídlom Košická 58, Bratislava 821 08, IČO: 46 170 201, právne zast.: JUDr. Marián Rušin, PhD., advokát so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 42329230, takto

Rozhodnutie

zrušuje dočasnú ochranu podnikateľa: Enzo F s.r.o., so sídlom Napájadlá 7, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, IČO: 51 200 678 z dôvodu, že na poskytnutie dočasnej ochrany neboli splnené predpoklady.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2Cxre/1/2020
 • ICS 8120208064
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová