Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 422591

Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. so sídlom Duklianska 60, 972 71 Nováky, IČO 36 350 451 o návrhu na začatie reštrukturalizačného konania takto

Rozhodnutie

Návrh na začatie reštrukturalizačného konania dlžníka sa o d m i e t a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

  • Súd Okresný súd Trenčín
  • Spisová značka 29R/3/2011
  • ICS 3111216835
  • Vydal JUDr. Michal Fiala
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Alena Grežďová