Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 260160

ILYS, s.r.o.

 • Konanie č. 260160
 • Vydaný 2.12.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 236 z roku 2011 9.12.2011
 • Úpadca ILYS, s.r.o.
  IČO: 44938641
  Staré Grunty 7/B
  84103   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, uznesením č.k. 2K/48/2011-119 zo dňa 07.11.2011 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641 pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2011.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/48/2011
 • ICS 1111229057
 • Vydal Mgr. Natália Chebeňová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Natália Chebeňová