Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 330672

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č.k. 25K/2/2007-1484 zo dňa 22.03.2012, povolil vstup CANADIAN FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, Bratislava, IČO: 36 372 081, v rozsahu pohľadávok vo výške 2.349.826,78 eura.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2012.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN Sudca
  • Odoslal Iveta Pavlatovská