Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 294127

DICIO s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 294127
 • Vydaný 18.7.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 141 z roku 2012 24.7.2012
 • Úpadca DICIO s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35680199
  Karpatská 15
  81105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Katarína Bartalská, Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti - DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, uznesením č. k. 3K/11/2012-163 zo dňa 12.06.2012, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2012

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/11/2012
 • ICS 1112206639
 • Vydal Mgr. Katarína Hlavatá
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Katarína Hlavatá