Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 473426

FERRST, s.r.o.

 • Konanie č. 473426
 • Vydaný 2.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 152 z roku 2012 8.8.2012
 • Úpadca FERRST, s.r.o.
  IČO: 36698351
  Pražská 4
  04011   Košice
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I v právnej v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: FERRST, s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 698 351, uznesením č. k. 31K/11/2010 - 150 zo dňa 17. 04. 2012 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: FERRST, s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 698 351, pre nedostatok majetku.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05. 2012.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/11/2010
 • ICS 7110204520
 • Vydal JUDr. Andrej Radomský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Lucia Buľková