Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 356072

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č.k. 25K/2/2007-1583 zo dňa 26.09.2012, povolil vstup BS INVEST LTD, Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104, v rozsahu pohľadávok vo výške 751.887,24 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2012.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN Sudca
  • Odoslal Iveta Pavlatovská