Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 495755

GAMA TRANS s.r.o.

 • Konanie č. 495755
 • Vydaný 5.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 239 z roku 2012 11.12.2012
 • Úpadca GAMA TRANS s.r.o.
  IČO: 44732350
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 uznesením č.k. 26K/29/2012 - 149 zo dňa 05.11.2012 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2012.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/29/2012
 • ICS 7112217362
 • Vydal JUDr. Michal Leščinský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Dana Geletová