Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 326824

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 326824
 • Vydaný 5.2.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2013 11.2.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Správcovia
 • Karol Kovár, JUDr.
  IČO: 36066214
  Tabaková 5
  81107   Bratislava 1
Druh
Oznam
Oznam

spisová značka: 3K/72/2012

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci

navrhovateľa - veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549.

Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 15.02.2013 o 09:00 hod., na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

je z r u š e n é s poukazom na skutočnosť, že dlžník sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadril, na základe čoho sa má podľa § 19 ods.1 písm. c) ZKR za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

V Bratislave, dňa 05.02.2013

JUDr. Milena Daubnerová

sudca

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Katarína Križanová