Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 374943

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

BS INVEST LTD.

IČO: 058371

Global Gateway 1319, Rue de la Perle

Providence, Mahé, Seychelles

Váš list číslo Naše číslo Vybavuje/( Trnava

25K/2/2007 Mgr. Spálová 4.3.2013

VEC

Výzva

Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/2/2007 úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava vyzýva

BS INVEST LTD.

IČO: 058371

Global Gateway 1319, Rue de la Perle

Providence, Mahé, Seychelles

aby tunajšiemu súdu doručil k návrhu na vstup do konania výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný.

JUDr. Jana Tóthová

vyššia súdna úradníčka

Za správnosť vyhotovenia:

Mgr. Miroslava Spálová

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Jana Tóthová
  • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová