Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 389176

LTT, spol. s r.o.

 • Konanie č. 389176
 • Vydaný 5.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 73 z roku 2013 16.4.2013
 • Úpadca LTT, spol. s r.o.
  IČO: 36040487
  Šipice 50
  96268   Hontianske Tesáre
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka LTT, spol. s r.o., so sídlom Šipice 50, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 36 040 487, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 6341/S o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 11.03.2013, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka LTT, spol. s r.o., so sídlom Šipice 50, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 36 040 487.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1R/5/2012
 • ICS 6112219370
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša