Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 389233

Bystrá invest, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 389233
 • Vydaný 10.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 73 z roku 2013 16.4.2013
 • Úpadca Bystrá invest, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 44482060
  Bystrá 153
  97701   Bystrá
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bystrá invest, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 977 01 Bystrá 153, IČO: 44 482 060, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15670/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Naďa Lempochnerová, so sídlom kancelárie 985 11 Halič, Partizánska 15, uznesením č.k. 2K 54/2011 - 211 zo dňa 13. 03. 2013 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 04. 2013.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/54/2011
 • ICS 6111223637
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová