Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 518591

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270, schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 12.03.2013, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

  • Súd Okresný súd Košice I
  • Spisová značka 30R/1/2012
  • ICS 7112217366
  • Vydal JUDr. Pavel Varga
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Amália Geňová