Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 395242

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, uznesením č.k. 25K/2/2007-1641 zo dňa 10.05.2013, povolil vstup veriteľovi BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788, v rozsahu pohľadávok vo výške 2.994.843,90 eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.06.2013.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal Mgr. Mária Šimoničová
  • Vydal FN vyšší súdny úradník
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová