Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 536462

2 H s.r.o.

 • Konanie č. 536462
 • Vydaný 8.7.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2013 12.7.2013
 • Úpadca 2 H s.r.o.
  IČO: 36197050
  Vajanského 71
  07101   Michalovce
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, uznesením č. k. 31K/55/2012 - 213 zo dňa 26. 02. 2013 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050, pre nedostatok majetku dlžníka.Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 03. 2013.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/55/2012
 • ICS 7112230120
 • Vydal JUDr. Andrej Radomský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Lucia Babačová