Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 533559

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 533559
 • Vydaný 25.10.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 211 z roku 2013 31.10.2013
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, uznesením 3K 9/2012-533 zo dňa 26.9. 2013 rozhodol, že

nadobúdateľ pohľadávky vo výške 97.666,- Kč, 119.760,- Kč, 27.500,- Kč, 85.965,- Kč, 32.140,- Kč, 14.212,- Kč a 417,50 EUR, a to spoločnosť KERR CZ spol. s r.o., so sídlom Lannova 2061/8, 110 00 Nové Město, Praha 1, IČ: 27430804, Česká republika v s t u p u j e ako veriteľ do konania namiesto veriteľa: DAP PROVMEX a.s., so sídlom Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28211821.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.10. 2013.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Mária Kalašová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Stanislava Čičmanová