Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 594890

FENESTRA Sk, s.r.o. "v reštr."

 • Konanie č. 594890
 • Vydaný 10.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 32 z roku 2014 17.2.2014
 • Úpadca FENESTRA Sk, s.r.o. "v reštr."
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra uznesením č.k. 32R/3/2013-3575 zo dňa 07.01.2014 povolil vstup nového veriteľa Euler Hermes Europe SA, so sídlom Brusel, Avenues des Arts 56, 1000, Belgické kráľovstvo, Reg. Číslo 0403248596, organizačná zložka Euler Hermes Europe SA, so sídlom Molákova 576/11, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24 181 161 do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa Tremco illbruck s.r.o., so sídlom Slezská 2526/113, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 15 890 813, organizačná zložka Tremco illbruck s.r.o., so sídlom Priemyselná 6/815, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 43 890 067 s prihlásenými pohľadávkami v sume 1.861,38 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2014.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Vlasta Nosková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Silvia Némová