Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 450047

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 450047
 • Vydaný 16.1.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2015 22.1.2015
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I, v konkurznej veci úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o odvolaní správcu z funkcie správcu

Rozhodnutie

Súd odvoláva Mgr. Dušana Marka, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, z funkcie správcu úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová