Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 505472

Zvolenská stavebná spoločnosť spol. s.r.o.

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Zvolenská stavebná spoločnosť, spol. s r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 21, IČO: 31 597 351, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a JUDr. Vieru Cibulovú, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen z funkcie správcu konkurznej podstaty

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 2K/59/2010
  • ICS 6110226028
  • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal JUDr. Janka Kužmová