Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 653221

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 653221
 • Vydaný 25.3.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 62 z roku 2015 31.3.2015
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, uznesením 3K 9/2012-778 zo dňa 20.2. 2015 povolil obchodnej spoločnosti: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Stredoslovenská energetika a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina. IČO: 36 403 008 v časti prihlásených pohľadávok vo výške 626,86 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.3. 2015.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Mária Kalašová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Stanislava Čičmanová