Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 514864

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, uznesením č.k. 25K/2/2007-1914 zo dňa 17. 03. 2015, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o. v likvidácii, Zelená 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 na veriteľa BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, vo výške 624 009,30 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 04. 2015.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová