Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 470258

2U MEDIA s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 470258
 • Vydaný 13.5.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2015 19.5.2015
 • Úpadca 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35859717
  Prešovská 40
  82102   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, v mene ktorého koná likvidátor: Bohuš Chromiak, Teplická 27/100, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, uznesením zo dňa 23.03.2015, č. k. 6K/59/2014-139 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2015.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/59/2014
 • ICS 1114229131
 • Vydal JUDr. Lenka Šimkaninová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová