Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 687780

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 687780
 • Vydaný 18.9.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 188 z roku 2015 1.10.2015
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka : 30K/24/2015

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci

navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému) C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 21.09.2015 o 10.30 hod. na

Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/b, 1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Pavel Varga

sudca

Okresný súd Košice I, dňa 16.09.2015

Za správnosť vyhotovenia: Geňová

O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Odoslal Amália Geňová