Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 735864

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a. s. v konkurze so sídlom 913 26 Motešice, IČO 36 297 526, uznesením č.k. 28K/8/2009-739 zo dňa 23.12.2015 povolil vstup obchodnej spoločnosti AML SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, IČO 36 455 776, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa AURUS REAL, s. r. o. so sídlom Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 478 253, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 214 078,84 eura, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/1.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2016.

  • Súd Okresný súd Trenčín
  • Spisová značka 28K/8/2009
  • ICS 3109204944
  • Vydal Mgr. Vladimíra Livinková
  • Vydal FN vyšší súdny úradník
  • Odoslal Mgr. Vladimíra Livinková