Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 581978

PROFSTAV,

 • Konanie č. 581978
 • Vydaný 9.5.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2016 16.5.2016
 • Úpadca PROFSTAV,
  IČO: 34112472
  Komenského 24
  92101   Piešťany 1
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: K+K Stavebno - obchodná spol. s.r.o., IČO 31428517, Krajinská cesta 32, Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PROFSTAV spol. s.r.o., IČO 34112472, Komenského 24, Piešťany, uznesením č.k. 23K/13/2016 zo dňa 7.4.2016 zastavil konkurzné konanie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.4.2016.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/13/2016
 • ICS 2116207130
 • Vydal Mgr. Barbora Odnogová
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Soňa Puterová