Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 559125

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 559125
 • Vydaný 11.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2016 22.11.2016
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Správcovia
 • Martin Aksamit, JUDr.
  IČO: 41478410
  Mládežnícka 1537
  92552   Šoporňa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, o ustanovení správcu úpadcu

Rozhodnutie

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, správcu: JUDr. Michal Aksamit, Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn. správu: S1659.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová